Varukorg

FUNKISKÖK
0

Monteringsanvisningar

Här kan du även ladda ner våra monteringsanvisningar som en PDF.

1. Väggar

Grunden för ett bra köksmontage är någorlunda jämna väggar och golv som är så vågräta och lodräta som möjligt. Försöka att rita upp lite stödlinjer på väggar och golv så att du får en bra överblick över hur dina köksmoduler ska passa in i ditt rum.

Ibland kan det vara nödvändigt med passbitar till dina moduler. Har du tex en lådhurts intill en vägg kan det vara bra att få ut modulen en bit från väggen så att lådorna löper fritt med god distans. I vår serie Lilla Funkiskök levereras inga färdiga passbitar. I byggvaruhandeln är det vanligt med ett standardsortiment av hyvlad furu som är ca 21 mm tjockt. Dessa finns i ett flertal olika bredder. Om du inte hittar den bredd du söker kan du be byggvaruhandeln att såga upp dessa i en önskad bredd.

2. Montering överskåp

Även om det känns väldigt naturligt att börja med bänkskåpen ska du försöka undvika detta och börja med överskåpen. Dels har du lättare att komma till och lyfta och placera överskåpen om inte bänkskåpen finns där, dels förhindrar du att damm och grus från borrningen ramlar ner i dina bänkskåp och på de känsliga utdragsbeslagen. Provborra nu i dina väggar för att säkerställa vilket material du har i väggarna. I äldre väggar hittar vi oftast tegel eller så kallade kloasongvägg (brädvägg med puts).

I tegelväggen behöver du en bra plastplugg gärna ca 80 mm lång. I en kloasongvägg kan det fungera fint att bara låta skruven dra rakt in brädorna. Förborra skåpen i de fästlister du hittar inne i skåpen och på de ställen där du tror du får bäst fäste i väggen. Som hjälpmedel kan man montera en list på väggen där överskåpens underkant kan vila när man håller upp skåpen mot väggen. Skall du ha en passbit på något av ditt överskåp kan denna behöva anpassas till den mötande väggen med hjälp av en hyvel eller sticksåg. Skruva sedan fast dessa passbitar från insidan av kanten på skåpet. Här går det bra att förborra med en 3 mm borr samt att använda ca 35 mm långa skruv.

3. Sammanfoga överskåp

Har man flera överskåp på rad behöver dessa sammanfogas på något sätt. Enklast är att använda en 35 mm skruv. Ett överskåp som är 900 mm högt behöver ca 5 st fästpunkter i sin sida för att dra ihop fint med skåpet vid sidan om. 3 st i framkant och ca 2 st i bakkant. Mät och markera noga så att alla borrhål hamnar på samma ställe. Det räcker att du förborrar i det ena skåpet med ett 3 mm borr. Använd en tving för att hålla ihop skåpen under iskruvningen.

4. Montering bänkskåp

När alla överskåpen är på plats är det dags att börja med bänkskåpen. Ställfötterna till våra bänkskåp levereras löst. Detta för att de inte skall komma till skada under transport eller inbärning. Lägg modulen på rygg så att du kommer åt muffarna på skåpets undersida. Skruva in ställfoten så att den sticker ut totalt ca 20 mm. Res modulen upp. Lyft modulen på plats försiktigt så att inte ställfötterna knäcks eller skadas. Placera nu ut bänkskåpen och se hur de passar med väggarna. Justera in ställfötterna så att skåpen når en höjd av ca 870 mm. Om du behöver en passbit på något av ditt bänkskåp kan denna behöva anpassas till den mötande väggen med hjälp av en hyvel eller sticksåg. Skruva sedan fast dessa passbitar från insidan av kanten på skåpet. Även här går det bra att förborra med en 3 mm borr samt att använd ca 35 mm långa skruv.

Ibland lutar väggarna och det kan bli nödvändigt att sätta små kilar i bakkant på skåpen. Ha då din bänkskiva i åtanke så att djupet på denna inte blir för litet. Det kan vara bra att försöka få upp hela raden bänkskåp längs en vägg innan man börjar sätta fast dem. Då ser man hur väggen baktill uppför sig och vilka justeringar som eventuellt krävs. Använd mjuka tvingar att sammanfoga skåpen med. Har du en diskmaskinslucka så kontrollera att skåpen bredvid bildar en rak frontlinje mellan sig så att luckan lägger sig snyggt i linje med övriga bänkskåp. När allt är kontrollerat kan du börja fästa bänkskåpen i den bakre väggen. Alla våra bänkskåp har en bakre fästlist. I våra skåp med lådor kopplar du loss lådan med de orange beslagen du hittar på undersidan i lådans främre del. När du återmonterar lådan är det väldigt viktigt att beslagen klickar i ordentligt på bägge sidor.

5. Sammanfoga bänkskåp

Har man flera bänkskåp på rad behöver dessa sammanfogas på något sätt. Enklast är att använda en 35 mm skruv. Ett bänkskåp behöver ca 3 st. fästpunkter i sin sida för att dra ihop fint med skåpet sidan om. Mät och markera noga så att alla borrhål hamnar på samma ställe. Det räcker att du förborrar i det ena skåpet med ett 3 mm borr. Använd en tving för att hålla ihop skåpen under iskruvningen. Har du en synlig sida i din köksuppställning använder du här din sockellist. Mer om detta under främre sockelbräda. Markera och förborra skåpen där du tror du får bäst fäste i väggen. Använd på samma sätt en 80 mm plugg i tegelvägg, dra skruven rakt in i en bräda vid en kloasongvägg. Tänk på att utdragsbeslagen till lådorna är infettade med glidfett. Får du ner grus och damm i dessa kan det vara väldigt svårt att få de rena igen med sämre funktion som följd. Lägg plast över dem för säkerhets skull.

6. Främre sockelbräda/sockellist

Till alla våra bänkskåp levereras en lös främre sockelbräda. Dessa levereras i fallande längder och är 120 mm höga. Kontrollera noga så att alla främre socklar räcker till alla bänkskåp och så att du inte kapar fel. Har du integrerad diskmaskin är det oftast finast att låta den främre sockeln passera maskinen och lägga skarven på nästa modul istället. Har du en täcksida i slutet av diskmaskinen fäster du sockeln i denna. När du justerar in bänkskåpens höjd skall du tänka på att ha minst 120 mm fri höjd mellan golv och botten på modulen. Då detta inte är möjligt justeras sockelbrädans höjd med hyvel eller cirkelsåg. Fäst sedan den främre sockelbrädan på dina bänkskåp. Använd en diskret skruv och ha fästpunkten så högt du kan. Då syns den så lite som möjligt. Viktigt är att den främre sockelbrädan kan demonteras för åtkomst och service av eventuella vitvaror. När bänkskåpen avslutas med en synlig sida mot rummet använder vi en sockellist för att dölja ställfötterna. Den följer skåpets profil och den främre sockeln täcker skarven som blir synlig framifrån. Till dina sockellister på sidan av skåpen kan du använda samma diskreta skruv och kanske till och med avsluta med att spackla skruvhuvudet för att få det helt osynligt.

7. Bänkskivor/diskbänkar

Våra bänkskåp är 585 mm djupa och vi rekommenderar 15 mm överhäng i framkant så att totala djupet blir 600 mm. På sidan av modulen brukar 10 mm överhäng räcka. Bänkskivor och diskbänkar fästes bäst med vinkeljärn (möbelvinklar). Då kan de fortfarande röra sig lite. Ska du montera en häll eller ho i din bänkskiva följer du tillverkarens instruktioner om utsågning av detta hål. Viktigt är att du tätar den sågade kanten igen med silikon eller annan föreskriven tätningstejp. Detta för att förhindra att fukt tränger in i kanten och får kärnmaterialet att svälla.